Extra Opties

 • HOME / 
 • EXTRA OPTIES

Client View

Houdt u de administratie bij van meerdere van uw klanten (DigiWaste Trader) en wilt u daarnaast uw klanten inzage bieden in hun statistieken en historie? Maak dan gebruik van DigiWaste Client View en geef uw klanten de mogelijkheid om, ten alle tijden, plaats onafhankelijk en in een afgeschermde omgeving, hun eigen administratie te bekijken.

Kenmerken
 • Alleen mogelijk met DigiWaste Trader
 • Inzage voor klant in statistieken en historie
 • Per klant aparte database
 • Maximaal 2 gebruikers

Connect

Kenmerken
 • Niet mogelijk met DigiWaste Light
 • Behoudens dat de koppeling mogelijk is met uw huidige systemen
 • Maatwerk 

SLA

Wij bieden u de mogelijkheid om een SLA (Service Level Agreement) met ons af te sluiten. In deze SLA leggen we de afspraken vast ter attentie van response tijden in geval van storingen en vragen, voor het bieden van service en ondersteuning, maar ook over de wijze waarop we de back-up van uw gegevens organiseren.

Kenmerken
 • Binnen één dag response
 • Oplossingstijd bedraagt in beginsel 4uur