DigiWaste Pakketten

 • HOME / 
 • DIGIWASTE PAKKETTEN

Voor Elke Onderneming Een Passende Oplossing!

Light

 • Boekhoudpakket
 • Agenda view
 • Planning vanuit basis gegevens
 • Registreren en definitief maken
 • Documenten uploaden
 • Statistieken en overzichten Basis
 • Statistieken en overzichten XL
 • Milieujaarverslag met 1 klik klaar
 • Uitbreidbaar met extra modules
 • Maatwerk mogelijk
 • Meerdere administaties beheren
 • Max 2 gebruikers
 • Optie client view
 • Optie Connect
 • Optie SLA

Business

 • Boekhoudpakket
 • Agenda view
 • Planning vanuit basis gegevens
 • Registreren en definitief maken
 • Documenten uploaden
 • Statistieken en overzichten Basis
 • Statistieken en overzichten XL
 • Milieujaarverslag met 1 klik klaar
 • Uitbreidbaar met extra modules
 • Maatwerk mogelijk
 • Meerdere administaties beheren
 • Max 2 gebruikers
 • Optie client view
 • Optie Connect
 • Optie SLA

Trader

 • Boekhoudpakket
 • Agenda view
 • Planning vanuit basis gegevens
 • Registreren en definitief maken
 • Documenten uploaden
 • Statistieken en overzichten Basis
 • Statistieken en overzichten XL
 • Milieujaarverslag met 1 klik klaar
 • Uitbreidbaar met extra modules
 • Maatwerk mogelijk
 • Meerdere administaties beheren
 • Max 2 gebruikers
 • Optie client view
 • Optie Connect
 • Optie SLA

Kenmerken Modules DigiWaste

Online afvalstoffenboekhoudingAlle relevante basisinformatie, die betrekking heeft op de afvoer en verwerking van afvalstoffen, staat in de verschillende basismodules opgeslagen. Deze zijn als volgt: afvalsoortenafvalstroomnummers, verwerkers, de transporteurs, verwerkingsmethodes, soort vervoer, containers en euralcodes. Het invoeren van deze gegevens dient maar eenmalig te gebeuren (met uitzondering van de wettelijk vastgestelde euralcodes en verwerkingsmethoden, die staan reeds in DigiWaste). 

Agenda view met uw ingeplande afval activiteiten: Hier kunt u met één oogopslag zien welke afval activiteiten er per maand op de planning staan. U krijgt hierbij ook een melding als de activiteit uitgevoerd gaat worden. 

Planning: Vanuit het planningsgedeelte kunt u uw afval activiteiten inplannen en heeft u een overzicht van al uw geplande opdrachten. Na het invoeren van een opdracht kunt u direct een e-mail, als zijnde planningsopdracht, met bijbehorende begeleidingsbrieven verzenden aan de betrokken partijen en kunt en kunt u desgewenst zelf uw begeleidingsbrief uitprinten.

Registreren: Hier wordt de planningsopdracht voltooid. Nadat de opdracht is uitgevoerd en de afvalstof is afgevoerd naar de verwerker, vindt hier de registratie plaats van: de werkelijke datum van afvoer, het nummer van de begeleidingsbrief en het gewicht. Wanneer deze gegevens zijn ingevuld verplaatst de opdracht zich naar de Historie. Hierin zijn alle afgeronde afval activiteiten zichtbaar. 

Uw documenten uploaden: Wanneer een opdracht afgerond is kunt u de bijbehorende documenten uploaden zoals de weegbrief, de begeleidingsbrief en de factuur, alsmede extra informatie zoals analyses en reinigingscertificaten. Alles bij elkaar in één regel en gemakkelijk op te zoeken. 

Statistieken Basis: Met Statistieken Basis beschikt u over alle statistieken per afvalstroomper afvalsoort en per afvalverwerker. U kunt zo precies zien wat de kosten waren, hoeveel er is afgevoerd en hoe dit is gebeurd. Ook is er een mogelijkheid om de opgehaalde statistische data te transporteren naar Excel om de data verder te bewerken.

Statistieken XLMet Statistieken XL beschikt u over alle statistieken van Statistieken Basis, aangevuld met statistieken per euralcode en statistieken per kostenplaats

Milieu Jaarverslag: Met een druk op de knop kunt u alle noodzakelijk informatie voor het Milieu Jaarverslag genereren en deze exporteren naar bijvoorbeeld Excel

Extra Modules

ADR: De ADR module (transport gevaarlijke stoffen) maakt het mogelijk ADR codes te registeren bij de afvalstromen. Deze worden zo ook automatisch afgedrukt op de begeleidingsbrieven.

Container planning: Container planning maakt het mogelijk om binnen uw inrichting een overzicht te hebben waar welke container staat (d.m.v.containernummers), hoeveel containers zich binnen de inrichting bevinden, wat er in zit, hoe lang de containers er al staan en welke kosten hiermee gemoeid gaan.

Urenregistratie: Maakt het mogelijk de interne bedrijfsactiviteiten van uw industrieel dienstverlener te registreren en te monitoren. Hoeveel man hebben aan een cleaning klus gewerkt, welk materieel is gebruikt, wat is er uitgevoerd, waar zijn stromen naar toe verplaatst (zowel intern als extern de inrichting), hoeveel uur is er besteed etc. Deze module geeft u inzicht in de kosten en efficiëntie van uw onderaannemer.

WeegcheckDe module weegcheck maakt het mogelijk om het gewogen gewicht van de vracht bij ontdoener en het gewogen gewicht van de vracht bij de verwerker te registreren en te vergelijken. Wanneer het verschil tussen beide vrachtwagens meer dan 250 kg is zal er een melding gegeven worden.

Maatwerk

Bij de DigiWaste pakketten Business, Corporate en Trader is maatwerk mogelijk. Wanneer u extra eisen heeft van het systeem die specifiek voor uw bedrijfsvoering toegepast moeten kunnen worden binnen DigiWaste zal dit in overleg met de technische dienst en tegen vergoeding te verwezenlijken zijn.