Over ons

Ontstaan

Sinds 2010 zijn de mensen achter DigiWaste actief om het softwarepakket voor uw afvalstoffenboekhouding te ontwikkelen en in de markt te zetten.

Missie

Als DigiWaste staan wij voor meer dan alleen afvalstoffenadministratie maar dragen wij bij aan het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen ten einde bewustwording te creëren en aan te zetten tot actie om zo de milieubelasting te verminderen en kosten te besparen. 

Visie

Volledige automatisering van afvalmanagement binnen uw bedrijf. De wereld ontwikkelt zich, automatisering is aan de orde van de dag, ook in de afvalbranche. Begeleidingsbrieven worden digitaal, net als facturatie en informatie voorzieningen etc. 

DigiWaste heeft als visie de gehele keten van afvalinzameling en verwerking te automatiseren. DigiWaste is klaar om te dienen als platvorm van waaruit alle opdrachten digitaal worden verzonden, informatie binnenkomt, informatie wordt verzameld en informatie wordt gegenereerd (statistieken).

Kernwaarden

  • Eigen verantwoordelijkheid nemen betreft uw afvalstoffen boekhouding
  • Voldoen aan wet- en regelgeving (compliance
  • Afval-management automatiseren en digitaliseren
  • Creëren van bewustwording d.m.v. inzichtelijk maken afvalstoffen boekhouding
  • Het optimaliseren van uw bedrijfs processen
  • Het up-to-date houden van uw pakket d.m.v. de research en development inplant
  • Veiligheid gegevens maximaal waarborgen
  • Het bieden van standaard tot maatwerk oplossingen voor uw organisatie door wensen van de klant centraal te houden en deze met goede service te bedienen