Hoe werkt het?

  • HOME / 
  • HOE WERKT HET

Hoe Het Werkt

DigiWaste is een programma waarin u zelf (of wij voor u) uw afvalstoffen boekhouding kunt administreren. Het is een zeer gebruiksvriendelijke web-based applicatie die draait op een goed beveiligde externe server.

Alle reststromen zijn in één oogopslag inzichtelijk: wanneer, hoe en door wie zijn ze afgevoerd? En ook de ingescande begeleidingsdocumentenweegbonnen en facturen staan geordend in het systeem. Met DigiWaste kunt u onafhankelijk van plaats en tijd altijd bij al uw gegevens.

DigiWaste is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

1. Database met alle basisinformatie
2. Agenda en planningsgedeelte
3. Registratiegedeelte
4. Statistieken en overzichten

Toelichting Onderdelen

1. Database met alle basisinformatie
Alle relevante basisinformatie, die betrekking heeft op de afvoer en verwerking van afvalstoffen, staat hier opgeslagen. Hier zijn de gegevens ingevoerd, zoals de afvalstroomnummers, de verwerkers, de transporteurs, de Euralcodes en de diverse containers met de nummers.

2. Agenda en planningsgedeelte
Welke opdrachten voor het afvoeren van containers / afvalstoffen staan er op de planning? Het staat hier allemaal netjes op een rijtje. Ook kunt u hier uw opdrachten voor het uitvoeren van transporten invoeren. Vanuit het planningsgedeelte kunt u na het invoeren van de planning meteen een mail verzenden aan de betrokken partijen.

3. Registratiegedeelte
Hier wordt de planningsopdracht voltooid. Nadat de opdracht is uitgevoerd en de afvalstof is afgevoerd naar de verwerker, vindt hier de registratie plaats: de werkelijke datum van afvoer, het nummer van de begeleidingsbrief en het gewicht. Vervolgens kunt u ook de bijbehorende documenten uploaden zoals de weegbrief, de begeleidingsbrief en de factuur. Alles bij elkaar in één regel!

4. Statistieken en overzichten
Meten is weten. En daarom kunt u hier per periode de gewenste overzichten uitprinten. Dat kan zowel cijfermatig als in grafiekvorm. Overzichten van kosten, van afgevoerde hoeveelheden, verwerkingsmethoden: het is hier allemaal terug te vinden. Ook is er een mogelijkheid om de opgehaalde statistische data te transporteren naar Excel om de data verder te bewerken. Het is daarmee een ideale management-tool!

flow-chart